El 30% dels pressupostos en RRPP són per a comunicació digital

Segons la investigació PRSCOPE 2013, sobre les tendències de la indústria i la imatge de les consultores de comunicació i agències de RRPP a Espanya, realitzat sobre 242 empreses, el 30,9% de la inversió en RRPP s’adreçarà a projectes de comunicació online, mentre que l’altre 69,1% tindrà per objectiu la comunicació offline.

Els serveis de comunicació online més demandats per les empreses a les seves agències són l’analítica i la mesura (30%), l’assessorament estratègic (29%), la monitorització en mitjans socials (27%), coneixement i informació (23%), blogger/influencers (21,9%), creativitat (11,1%), creació de continguts (10,8%), gestió de crisis online (7,5%), atenció a clients (4,8%), SEM y SEO (4,2%) entre altres. Únicament un 7,5% de les empreses han optat per la internacionalització d’aquest tipus de serveis.

Pel que fa als reptes de les agències de comunicació de cara al futur, destaquem que el 45,9% dels 242 entrevistats creu que el major repte per a les empreses de RRPP serà la seva capacitat d’adaptació a l’entorn digital, així com l’adaptació constant (25,5%) a les necessitats comunicatives de consumidors i mitjans.

Respecte a les conclusions generals de l’estudi, i que puguin afectar a diversos aspectes de les agències, les noves tecnologies han fet que les agències hagin augmentat la seva activitat comercial, permetent oferir noves idees i projectes de comunicació i RRPP. El repte principal per a moltes agències serà la seva capacitat d’adaptació a la innovació i noves tendències, en especial a tot allò lligat a aspectes digitals.

Des de SOLE & HERNANDEZ Consultors de Comunicació, considerem interessant que, de cara a futurs estudis, s’inclogui una pregunta rellevant vinculada a la comunicació online. S’hauria d’estudiar en detall la relació de les agències-clients amb les xarxes socials, el seu ús, la seva vinculació, etc. També s’hauria d’incloure l’activitat de les agències respecte a les xarxes socials i comunicacions online, tant des del punt de vista tàctic com estratègic. Si vols conèixer com treballem la comunicació als social media, pots consultar la nostra web.

Si vols conèixer en detall l’estudi de PRSCOPE, pots descarregar-lo en el següent vincle:

http://www.grupoconsultores.com/spa/files/prscope13.pdf