Els lobbies i les seves maneres de pressió

Els lobbies o grups de pressió, són organitzacions creades per a la promoció i defensa d’uns interessos comuns, que exerceixen pressió sobre les institucions públiques, legisladors, polítics, organitzacions de tot tipus i sobre l’opinió pública, amb la finalitat d’obtenir decisions que afavoreixin els seus interessos.

Els lobbies els conformen grups de persones que tendeixen a actuar per uns interessos col·lectius, que es tradueixen en determinades actituds, que al mateix temps poden acabar convertint-se en formes de pressió. Existeixen diferents tipologies o gestors de lobby, entre les més conegudes tenim els sindicats, patronals, grups industrials, grups financers, cambres de comerç, organitzacions professionals i tot tipus d’associacions, ONG, fundacions, federacions, etc.

La pressió que realitzen els lobbies sobre els legisladors i polítics, tenen com a finalitat que legislin o actuïn políticament en favor dels interessos de cada grup de pressió, aquesta pressió es pot canalitzar mitjançant l’elaboració de documents que defensen els interessos del grup, mitjançant les relacions personals, i en menor ocasió de manera indirecta amb l’ús de les xarxes socials o els mitjans de comunicació.

També hi ha la pressió sobre organitzacions de tot tipus, la pressió del lobby es pot adreçar directament a l’organització, o bé utilitzar la via indirecta, és a dir, pressionar els polítics o l’opinió pública amb la finalitat que l’associació acabi acceptant les tesi del grup de pressió.

Tant en la pressió realitzada sobre els legisladors, polítics i organitzacions, sol existir un alt component de pressió oculta – no pública -, per tal d’aconseguir que les decisions acabin per afavorir els interessos del lobby. De vegades – moltes més de les desitjades -, les pressions realitzades sobre els legisladors i polítics també inclouen pressions il·lícites, suborns, regals desmesurats, viatges, col·locació de polítics i expolítics en alts càrrec públics o com a directius o assessors comités de gran empreses, etc … un fet conegut i utilitzat per part de les grans indústries, quan pretenen exercir el seu pressió sobre els legisladors i les seves decisions.

La pressió dels lobbies sobre l’opinió pública sol utilitzar camins diferents als descrits. La tècnica més utilitzada per arribar a l’opinió pública són els mitjans de comunicació i les xarxes socials. Una part elevada dels continguts difosos pels mitjans de comunicació així com els apareguts a la xaxa, procedeixen dels comunicats i accions realitzades pels diferents grups de pressió o lobbies.

Els lobbies tenen una gran tradició en els EUA, i el seu ús s’entén com a necessari i fins i tot eficaç, mentre que a Europa, es va reglamentar als lobbies en un registre públic l’any 2008, amb la finalitat de fer més clara la seva articulació. De vegades s’utilitza el terme lobby de manera despectiva, ja que se’ls considera impositors de les seves ideologies, tot i que, grups que intenten influir en favor dels seus interessos han existit sempre.

Salutacions,

De Francesc Hernández
Socio Fundador de SOLE & HERNANDEZ Consultors de Comunicació