La importància del “Eye Tracking” en butlletins electrònics

El “Eye Tracking” o seguiment d’ulls (bàsicament de les pupil·les), segons ens indica la Wikipedia “és el procés d’avaluar, bé el punt on es fixa la mirada, o el moviment de l’ull en relació amb el cap” .

Saber quin és el moviment dels ulls, en quines zones s’aturen més temps i per tant capten més l’atenció són estudis utilitzats en investigació en psicologia i també en el disseny de productes, publicitat d’empreses, cinema, televisió, marxandatge, etc.

Segurament us estareu preguntant quina relació té l’Eye Tracking amb els butlletins electrònics, les pàgines web o els blogs ?, I la veritat és que molta ….

No entraré en aquest breu post sobre qüestions tècniques o metodologies de treball, em centraré bàsicament en els resultats dels mateixos i les aplicacions que pot tenir en el seu ús en butlletins electrònics. Doncs bé passem a l’acció…

eye tracking La importància delLa importància del "Eye Tracking" en butlletins electrònicsnewsletter heatmapSe han realitzat diversos estudis a nivell mundial sobre el seguiment dels ulls en webs , blogs i butlletins electrònics, amb la finalitat de saber si es segueixen alguns patrons, així com conèixer quines són les zones de major interès, també anomenades “zones calentes”. Aquestes zones calentes – marcades en vermell – procedeixen del que els experts anomenen “Mapes de Calor ” (veure imatge adjunta).

Les zones calentes (o de major visualització – interès) en un web i en un bloc solen respondre a un patró en forma de ” Z”, és a dir, s’inicia de la mateixa manera que llegim, d’esquerra a dreta, des de la part superior esquerra . En un newsletter que rebem per email, les zones calentes s’assemblen bastant a la de webs i blogs, encara que és una mica més vertical.

Les zones calentes són molt importants , ja que són les que generen més interès. En aquestes zones podem posar els articles, imatges o vídeos més interessants, ja que són les que capten més l’atenció dels lectors. Cal tenir en compte que les persones solem “escanejar” més que llegir, per tant, és important que sapiguem captar la seva atenció des d’un primer moment.

Diversos estudis determinen que, de mitjana, les persones destinen uns 51 segons en la lectura d’un butlletí electrònic, pel que és vital captar la seva atenció el més aviat possible. D’altra banda, únicament entre un 19% i un 35% (segons els estudis) dels subscriptors d’un butlletí solen passar de la primera part visible d’un butlletí electrònic enviat per email.

Així doncs, si hem d’enviar un butlletí electrònic o enews per email, et recomano que :

· Com més breu sigui millor
· La informació més important a la part superior i en les zones calentes
· Paràgrafs curts faciliten la lectura i capten millor l’interès
· Utilitza titulars que captin l’atenció i convidin a continuar llegint
· Les tres o quatre primeres paraules de cada titular són fonamentals
· Utilitza fonts tipogràfiques de grans en els titulars (funcionen millor, capten l’atenció)
· Per regla general, els elements situats a la dreta solen captar menys l’atenció
· Tingues en compte que les persones llegim d’esquerra a dreta d’un butlletí
· Si el teu butlletí té dues o més columnes, la situada a l’esquerra serà la més rellevant
· Recorda el refrany “una imatge val més que mil paraules” , si tens una bona imatge utilitza-la

Si necessites un butlletí electrònic coporatiu, compta amb nosaltres.

Francesc Hernández – francesc@solehernandez.com