El futur de les agències de comunicació

Fa uns anys vaig escriure un post en el qual em referia a com d’antiquades estaven moltes agències de comunicació que, per exemple, seguien valorant els seus impactes en funció de l’equivalent en valor publicitari, o que consideraven poc rellevant els bloggers i els influencers, tampoc creien en el valor dels impactes en la xarxes socials, entre d’altres, però moltes coses han canviat. Malauradament encara hi ha grans agències ancorades en les seves rutines comunicatives i que no s’han adaptat als nous temps ni als nous llenguatges. Aquells que creguin que les notes de premsa seguiran sent la seva font d’ingressos, tal com ho han fet en els darrers anys, tendiran a desaparèixer, és qüestió de temps.

Les agències de comunicació es veuran abocades a una transformació radical, l’arrel del qual és la seva transformació digital, que afecta a la manera de comunicar i de treballar. L’era digital ja és aquí i s’està propagant a una velocitat imparable. Estem parlant de l’Internet de les coses, la comunicació mitjançant la realitat virtual, les ciutats intel·ligents, els missatges totalment personalitzats one-to-one, els influencers socials, etc. I no oblidem que la comunicació, d’aquí a molt poc, serà quasi 100% mòbil, relegant a un segon terme als clàssics com la televisió, la ràdio o la premsa … Els mitjans tradicionals buscaran cada vegada més la personalització de continguts (one-to -on i on demand) i la majoria es tornaran digitals i mòbils.

Les agències haurien de disposar ja d’equips multidisciplinaris, i incorporar especialistes estratègics on i off line, creatius, dissenyadors, experts en continguts, bloggers, experts en tecnologia mòbil i realitat virtual i sensorial, etc. Moltes agències hauran d’optar per una especialització temàtica amb la finalitat de poder oferir un servei més adequat a cada client, alhora que en la seva pròpia especialització, han de ser capaços d’oferir un servei que integri les noves eines comunicatives.

Les fronteres entre les activitats d’una agència de comunicació o relacions públiques, una agència de publicitat o de màrqueting, o una agència de comunicació digital estan cada vegada més difuminades i tendiran a una integració total de serveis sota un mateix paraigües. Les agències han de ser, per tant, molt més multidisciplinars però centrades en nínxols o especialitats, i es convertiran – com diu José Antonio Lorente – en “socis estratègics dels seus clients” centrades en assessorar la gestió de la seva reputació corporativa.

Aquest nou model de negoci tindrà com a característica diferenciada alguna cosa que d’un temps cap aquí ja estem veient en moltes agències, la comunicació es treballarà en base a uns objectius molt ben definits, que hauran de poder ser traduïts en uns resultats que es puguin “mesurar” i que el client pugui valorar.

Francesc Hernández
www.solehernandez.com