Disseny responsive d’emails

Segons el quart Baròmetre Splio centrat en l’estudi d’obertures d’email màrqueting , realitzat sobre una base de més de 520 milions d’emails enviats a Espanya amb la plataforma EmailForge4 , el 48,35% d’aquests enviaments s’han obert des de dispositius mòbils, bàsicament smartphones i tablets, mentre que el 51,65% s’han obert des d’ordinadors.

Com es pot observar en la següent gràfica, hem passat de la supremacia dels ordinadors com a elements d’obertura el 2011 amb gairebé el 90% i únicament un 10% des de mòbils, fins el pràcticament la paritat en només dos anys. A finals de 2013 les obertures des de dispositius mòbils ja ha començat a superar el 50 % i la tendència ens diu que per a aquest 2014 les obertures mòbils supereran clarament la dels ordinadors tradicionals.

moviles Diseño responsive de emailsDisseny responsive d'emailsmoviles

El gran desencadenant d’aquest ràpid ascens es deu a la penetració de l’ús d’Internet mòbil des de smartphones i tablets (actualment el 63% dels internautes a Espanya es connecten a Internet cada dia des de mòbils, segons Telefónica Espanya).

Conclusió

Davant d’aquestes contundents dades, les empreses han de realitzar un disseny responsive d’emails per a les seves campanyes de màrqueting per email, és a dir, que el contingut d’aquests correus electrònics s’adaptin perfectament a la visualització des de qualsevol dispositiu mòbil (smartphones, tablets, etc).

De la mateixa manera , cal tenir en compte que les consultes a Internet a pàgines web segueixen la mateixa tendència que els enviaments per email, per tant, també haurem dissenyar totes les webs des d’un punt de vista d’un disseny totalment Responsive.