Consells per a la redacció de notes de premsa

En quin lloc acaben la major part de les notes de premsa enviades als periodistes, per part d’agències o departaments de comunicació?. Més del 80% dels comunicats de premsa acaben a la paperera (també anomenats arxius) dels mitjans de comunicació. Normalment això passa perquè aquests comunicats no són realment notícies o perquè són imprecisos, de vegades perquè són falsos o són publicitat encoberta i altres vegades per falta d’espai per a la seva publicació en el mitjà.

En primer lloc hem de determinar que és el que un periodista considera important per a la seva publicació. La primera pregunta que es fa un periodista en rebre un comunicat de premsa, és la següent: aquest article / nota, és realment interessant?. Perquè la informació es pugui publicar, el periodista analitza si els seus lectors la trobaran interessant perquè els pugui afectar, perquè sigui nova, actual, notòria, important, d’interès humà, etc. Els temes que podem tractar en les notes de premsa han de ser: importants, infreqüents, d’interès humà, actuals, interessants per als públics externs de la nostra empresa, curiosos, rellevants, etc.

La notícia també ha de respondre a certes característiques respecte a la seva forma i fons. Abans d’escriure cal tenir clar qui és el nostre públic i que objectius de comunicació pretenem aconseguir amb aquesta nota. Recomano preparar un màxim de 4 o 5 idees per nota de premsa, i aquesta haurà de respondre a les conegudes 6W (què, qui, com, quan, on i per què) a la qual també podríem afegir un, per a què?.

A nivell redaccional cal tenir molt present que cal explicar els fets (en tercera persona), sense emetre judicis de valor, hem resumir i simplificar els fets principals sense modificar el missatge. Cal adequar el llenguatge al públic habitual del mitjà de comunicació al qual ens dirigim.

També cal evitar inexactituds i les sigles (millor no utilitzar-les si no són molt conegudes). Utilitzar paràgrafs d’entre 35 i 50 paraules, evitant la repetició de paraules (buscar sinònims). No utilitzeu argots i elimineu el que sigui irrellevant.

És recomanable que el primer paràgraf sigui un resum de tota la nota, és a dir, si el periodista finalment realitza el que anomenem “un breu” (notícia molt curta), aquest pugui tenir tota la informació resumida en el primer paràgraf. Tingues molt present que si el periodista ha de resumir, probablement suprimeixi l’últim o últims paràgrafs. En conclusió, posa el més important al principi.

Si fas referència a personatges, institucions o empreses has d’esmentar-los. Cal posar el nom complet de les persones a les quals mencionis així com els seus càrrecs. Si a més, la nota es complementa amb un tipus nou de document, catàleg, memòria, fotografies o vídeos, assegura’t que sempre les adjuntes al correu electrònic.

Per finalitzar aquest post, us recomano que la nota no passi d’una o, com a màxim dues pàgines DIN A4.

Se m’ocorren mil consells més per la redacció de notes de premsa (cometes, la utilització dels nombres, majúscules, signes de percentatge, …) així com la redacció del titular, el lid, l’enviament i seguiment dels comunicats, etc …, però ho deixaré per a futurs post. Seguim en contacte.