Butlletins electrònics corporatius VS xarxes socials

Mark Zuckerber (Facebook) va predir fa temps la mort del correu electrònic en benefici de la comunicació mitjançant les xarxes socials, però la realitat — al menys fins al moment — no li ha donat la raó.

Tot i el creixement continuat de l’ús de les xarxes socials, la comunicació per email ( i això també inclou l’enviament de butlletins electrònics) continua sent més freqüent que la comunicació mitjançant les xarxes socials. Un recent estudi realitzat entre 20.000 persones de 24 països va determinar que el 85% de les persones entrevistades utilitza Intenet per consultar el correu electrònic, mentre que el 62% l’utilitza per mirar les xarxes socials a les quals s’està subscrit.

La realitat ens indica la necessitat de la convivència interessada d’ambdues maneres de comunicar-nos. Resulta evident que els butlletins electrònics, no només han de enviar-se per email com fins ara fan la majoria d’empreses, també han de fer-se servir les xarxes socials com un canal comunicatiu més, per promocionar-lo i difondre’l.

Per a SOLE & HERNANDEZ, la vinculació entre butlletins electrònics i xarxes socials ha de ser màxima, i recomanem tenir en compte els següents consells:

· Cada butlletí electrònic empresarial (també conegut com a Newsletter o e-news) hauria de compartir-se amb els seguidors de les xarxes socials en les que estigui donada d’alta la companyia.

· Tot butlletí electrònic que cada subscriptor rebi en el seu email, hauria de poder-lo compartir de manera voluntària, mitjançant les seves pròpies xarxes socials més populars (Pe. Facebook, Twitter, LinkedIn,Google+), és a dir, un subscriptor que rebi un email amb un newsletter corporatiu, hauria de poder-lo compatir en el seu mur de Facebook o mitjançant la seva compta de Twitter.

• També seria interessant poder compartir, de manera individual, cada notícia del propi Newsletter (sense tenir que compartir-lo en la seva totalitat, com indiquem en el punt anterior).

• A la pàgina corporativa de Facebook, hauria d’existir una pestanya que indiqui “Newsletter” i, en aquest apartat, haurien de poder-se visualitzar els diferents números publicats, així com un Vincle en el que poder-se donar d’alta per poder-lo rebre per email.

• Si l’empresa està donada d’alta a LinkedIn, els grups als quals sol estar subscrit solen tenir una gran vinculació amb la seva activitat empresarial. Els membres d’aquests grups solen ser molt receptius davantnotícies sectorials provinents de newsletters corporatius del seu interès, por lo que convé tenir molt en compte aquesta xarxa social a l’hora de distribuir els butlletins electrònics.